[Mã bản vẽ 18468]

Lập hồ sơ dự thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng đề tài đồ án tốt nghiệp

  (1 Đánh giá)
  1       442    

Lập hồ sơ dự thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng đề tài đồ án tốt nghiệp (đầy đủ file cad mời thầu và file cad dự thầu)

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
13-3-2020
Loại file
File
File download
 ĐỒ ÁN LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU NHÀ 10 TẦNG.rar [51 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Thông tin file đúng như mô tả

(Hạng vàng)
Xem trang

Bản vẽ
7

Đánh giá (9)
5/5

Ngày tham gia
22/4/2018

đồ án tốt nghiệp - lập file cad dự thầu gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng (đầy đủ file cad mời thầu và file cad dự thầu)

bên trên là các hình ảnh hồ sơ mình họa.

bên trong bao gồm:

+ các hồ sơ kiến trúc, kết cấu

+ hồ sơ file biện pháp thi công: cọc, cừ, đất, móng, cột, dầm, sàn, an toàn

+ hồ sơ tổ chức mặt bằng công trường, tiến độ thi công.

+ file thuyết minh file cad dự thầu

+ bảng dự toán.

 

dưới đây là mục lục

 

lời cảm ơn.. iii

tóm tắt.. iv

danh mục hình.. viii

danh mục bảng.. ix

phần i  nội dung hành chính – pháp lý.. 1

chương 1  chia sẻ về dự án.. 2

1.1.     chia sẻ chung về dự án.. 2

1.2.     chia sẻ về gói thầu.. 2

chương 2  file cad pháp lý.. 8

2.1.     đơn dự thầu.. 8

2.2.     bản cam kết.. 9

2.3.     bão lãnh dự thầu.. 10

chương 3  hố sơ năng lực của nhà thầu.. 11

3.1.     thông tin chung về nhà thầu.. 11

3.2.     giấy đăng ký kinh doanh.. 12

3.3.     số liệu về tài chính.. 12

3.4.     các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.. 16

3.5.     file cad đề suất nhân lực chủ chốt.. 32

3.6.     bảng kê khai thiết bị của nhà thầu.. 57

3.7.     cung cấp vật tư, vật liệu.. 60

phần ii  nội dung kỹ thuật và chất lượng.. 68

chương 4  kỹ thuật thi công phần ngầm... 69

4.1.     tiêu chuẩn kỹ thuật.. 69

4.2.     thi công cọc bê tông cốt thép. 69

4.2.1.          lựa chọn phương án thi công ép cọc. 69

4.2.2.          sơ lược loại cọc thi công. 71

4.2.3.          chuẩn bị mặt bằng và lựa chọn máy móc móc. 72

4.2.4.          xác định thời gian thi công và số nhân công. 77

4.2.5.          biện pháp thi công cọc bê tông cốt thép. 77

4.2.6.          sự cố khi ép cọc và an toàn khi thi công ép cọc. 80

4.3.     thi công cừ larsen.. 81

4.3.1.          tính toán lựa chọn kích thước xây dựng cừ larsen. 81

4.3.2.          tính toán lựa chọn máy móc thi công cừ larsen. 84

4.3.3.          biện pháp thi công cừ larsen. 85

4.3.4.          an toàn khi thi công ép cừ larsen. 86

4.4.     thi công đào đất.. 86

4.4.1.          phương án và file biện pháp đào đất 86

4.4.2.          tính toán, lựa chọn máy móc phục vụ thi công đào đất 88

4.4.3.          an toàn khi thi công đào đất 91

4.5.     thi công móng.. 91

4.5.1.          định vị đài cọc và phá bê tông đầu cọc. 91

4.5.2.          biện pháp thi công móng. 92

4.5.3.          tính toán, lựa chọn máy móc phục vụ thi công móng. 107

4.5.4.          an toàn khi thi công móng. 109

4.6.     thi công đắp cát, tường móng, giằng tường nền.. 109

4.6.1.          biện pháp thi công đắp cát 109

4.6.2.          biện pháp thi công xây tường cổ móng. 110

4.6.3.          biện pháp thi công giằng chân tường. 110

4.6.4.          biện pháp thi công nền. 111

chương 5  kỹ thuật thi công phần thân.. 115

5.1.     tiêu chuẩn kỹ thuật.. 115

5.2.     biện pháp thi công chung cho phần thân công trình.. 115

5.3.     tính toán khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn.. 117

5.3.1.          khối lượng bê tông. 117

5.3.2.          khối lượng cốt thép. 120

5.3.3.          khối lượng ván khuôn. 120

5.4.     tính toán, bản vẽ ván khuôn cho tầng điển hình.. 126

5.4.1.          ván khuôn cột 127

5.4.2.          ván khuôn dầm chính. 129

5.4.3.          ván khuôn dầm phụ. 131

5.4.4.          ván khuôn sàn. 133

5.4.5.          ván khuôn cầu thang bộ. 137

5.4.6.          ván khuôn vách thang máy. 143

5.5.     tính toán, lựa chọn máy móc thi công phần thân.. 145

5.6.     trình tự và file biện pháp thi công phần thân.. 148

5.6.1.          công tác trắc đạc và định vị công trình. 148

5.6.2.          kỹ thuật thi công cột 148

5.6.3.          kỹ thuật thi công dầm - sàn. 151

5.6.4.          kỹ thuật thi công cầu thang bộ. 155

5.6.5.          kỹ thuật thi công vách thang máy. 156

5.7.     các khuyết tật thường gặp khi thi công bê tông.. 157

5.8.     an toàn lao động khi thi công phần thân.. 159

chương 6  tổ chức thi công.. 162

6.1.     tiêu chuẩn việt nam... 162

6.2.     bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng.. 162

6.2.1.          thiết kế nhà kho kín. 162

6.2.2.          thiết kế nhà tạm.. 162

6.2.3.          thiết kế phân xưởng chế biến và phụ trợ. 164

6.2.4.          thiết thế kho bãi hở. 165

6.2.5.          thiết kế cấp nước cho công trường. 166

6.2.6.          thiết kế cấp điện cho công trường. 167

6.2.7.          thiết kế, chọn lựa cầu trục tháp. 168

6.3.     tiến độ thi công.. 172

phần iii  nội dung tài chính – thương mại. 173

chương 7  giá dự thầu.. 174

phụ lục – file tài liệu tham khảo.. 175

 

HÌNH ẢNH DEMO


đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng

đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng

đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng

đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng

đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng

đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng

đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng

đồ án tốt nghiệp,lập hồ sơ dự thầu,thi công nhà công sở 10 tầng,gói thầu xây lắp nhà công sở 10 tầng
Nguồn: Khobanve.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Bản vẽ rất tốt (1)
Bản vẽ tốt (0)
Bản vẽ rất hay (0)
Bản vẽ hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
23:19 - 27/3/2020
Bản vẽ rất tốt
Bản vẽ tốt phù hợp để tham khảo