[Mã bản vẽ 53993]

Bản vẽ đồ án kết cấu bê tông 2

  (1 Đánh giá)
  0       95    

Bản vẽ thiết kế phương án móng nông và móng cọc cho đồ án bê tông 2 trường đại học Giao thông vận tải

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
15-1-2024
Loại file
File
File download
 Đồ Án BT2.dwg [274 KB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Bản vẽ giống 100% như hình ảnh, đầy đủ kết cấu móng của 2 phương án đưa ra.

(Hạng vàng)
Xem trang

Bản vẽ
4

Đánh giá (8)
5/5

Ngày tham gia
4/5/2023

BẢNG SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT

Số hiệu

Độ ẩm tự nhiên  W %

Độ ẩm giới hạn nhão

Wnh %

Độ ẩm giới hạn dẻo

Wd %

Dung trọng tự nhiên   kN/m3

Tỷ trọng hạt

Góc ma sát trong

 

(độ)

Lực dính  c

daN/cm2

Kết quả thí nghiệm nén ép e-p với áp lực nén  p (KPa)

Kết quả xuyên tĩnh

 qc

(MPa)

Kết quả xuyên tiêu chuẩn

 N

50

100

150

200

20

44.8

46.7

34.2

17.6

2.67

8o00

0.10

1.132

1.081

1.041

1.009

0.98

5

25 

32.6 

35.1 

28.7 

17.8 

2.65 

12o00 

0.12 

0.924 

0.891 

0.862 

0.840 

1.38 

8

46 

30.2 

45.7 

22.6 

18.7 

2.68 

14o30 

0.24 

0.821 

0.789 

0.762 

0.740 

1.73 

12

57 

28.6 

46.9 

26.1 

19.1 

2.71 

16o05 

0.34 

0.789 

0.764 

0.741 

0.722 

2.52 

17


 

BẢNG SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT

Số hiệu

Thành phần hạt (%) tương ứng với các cỡ hạt 

Độ ẩm tự nhiên  W %

Dung trọng tự nhiên   kN/m3

Tỷ trọng hạt

Góc ma sát trong

 

(độ)

Kết quả xuyên tĩnh

 qc

(MPa)

Kết quả xuyên tiêu chuẩn

 N

Hạt sỏi

Hạt cát

Hạt bụi

Hạt sét

Thô

To 

Vừa 

Nhỏ 

Mịn

Đường kính cỡ hạt (mm)

>10

10-5 

5- 2 

2-1

1-0,5 

0,5- 

0,25

0,25- 

0,1

0,1- 

0,05

0,05- 

0,01

0,01- 

0,002

<  

0,002

79 

     

11.5 

16 

37.5 

16 

7.5 

3.5 

17.8 

18.2 

2.63 

31o30 

6.50 

21

85 

     

16.5 

27 

31.5 

11 

 

18.4 

18.9 

2.64 

32o10 

7.00 

23

109 

4.5 

20 

37.5 

18 

11 

     

14.6 

20.2 

2.65 

36o00 

19.50 

41

 

 

Số hiệu

Thành phần hạt (%) tương ứng với các cỡ hạt 

Độ ẩm tự nhiên  W %

Dung trọng tự nhiên   kN/m3

Tỷ trọng hạt

Góc ma sát trong

 

(độ)

Kết quả xuyên tĩnh

 qc

(MPa)

Kết quả xuyên tiêu chuẩn

 N

Hạt sỏi

Hạt cát

Hạt bụi

Hạt sét

Thô

To 

Vừa 

Nhỏ 

Mịn

Đường kính cỡ hạt (mm)

>10

10-5 

5- 2 

2-1

1-0,5 

0,5- 

0,25

0,25- 

0,1

0,1- 

0,05

0,05- 

0,01

0,01- 

0,002

<  

0,002

109 

4.5 

20 

37.5 

18 

11 

     

14.6 

20.2 

2.65 

36o00 

19.50 

41

 

HÌNH ẢNH DEMO


đồ án bê tông,đồ án nền móng,đồ án bê tông 2

đồ án bê tông,đồ án nền móng,đồ án bê tông 2

đồ án bê tông,đồ án nền móng,đồ án bê tông 2

đồ án bê tông,đồ án nền móng,đồ án bê tông 2

đồ án bê tông,đồ án nền móng,đồ án bê tông 2

đồ án bê tông,đồ án nền móng,đồ án bê tông 2
Nguồn: Khobanve.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Bản vẽ rất tốt (1)
Bản vẽ tốt (0)
Bản vẽ rất hay (0)
Bản vẽ hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
18:17 - 15/1/2024
Bản vẽ rất tốt
Bản vẽ rất tốt và phù hợp để phát triển