[Mã bản vẽ 60086]

Biện pháp thi công đường ống nước HDPE

  (1 Đánh giá)
  1       9386    

Biện pháp thi công đường ống HDPE ngầm, biện pháp thi công thiết kế đường ống cấp nước sinh hoạt đầy đủ biện pháp thi công, thực hiện dự án, sử dụng vật liệu ống HDPE đi ngầm trong lòng đất

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
28-6-2024
Loại file
File
File download
 BPTC_tuyenongHDPE_ngam.rar [37 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
Bản vẽ giống 100% như hình ảnh

(Hạng vàng)
Xem trang

Bản vẽ
26

Đánh giá (50)
5/5

Ngày tham gia
25/2/2021

Biện pháp thi công hạ tầng kỹ thuật đường ống nước HDPE ngầm trong lòng đất:

_ Biện pháp thi công định vị vị trí tuyến ống HDPE ngầm

_ Biện pháp thi công đào mương tuyến ống HDPE ngầm

_ Biện pháp thi công hàn nhiệt đối đầu ống HDPE

_ Biện pháp thi công thử áp đường ống HDPE

_ Biện pháp thi công lấp đất và hoàn thiện tuyến ống HDPE ngầm

File bản vẽ thích hợp dùng tham khảo và đệ trình biện pháp thi công hạng mục hạ tầng cấp thoát nước

HÌNH ẢNH DEMO


Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường

Bản vẽ tủ điện thi công,File Autocad trạm biến áp trụ thép,Biện pháp thi công trạm biến áp ngồi,Biện pháp thi công điện chiếu sáng đèn đường,Biện pháp thi công đường
Nguồn: Khobanve.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Bản vẽ rất tốt (1)
Bản vẽ tốt (0)
Bản vẽ rất hay (0)
Bản vẽ hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
00:01 - 28/6/2024
Bản vẽ rất tốt
Bản vẽ rất tốt và phù hợp để phát triển